Niepodlegające Ustawie

Data publikacji: 04.09.2023

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługę z zakresu działalności kulturalnej polegającą na organizacji w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 10 „Widowisk” – PAN NIEZWYKŁY.


Data publikacji: 28.08.2023

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU na usługę z zakresu działalności kulturalnej polegającą na organizacji w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 10 „Widowisk” – PAN NIEZYKŁY zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia


Data publikacji: 28.08.2023

Informacja o wyborze oferty na najem lokalu użytkowego

PLIK PDF


Data publikacji: 17.08.2023

Zaproszenie do składania oferty na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku TEATRU


Data publikacji: 28.06.2023

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, składa zapytanie ofertowe na:

wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z obowiązującymi przepisami)Data publikacji: 02.12.2022

Dostawa systemu audio-przewodników obejmującego 2 nadajniki i 30 odbiorników umożliwiających osobom z wadami wzroku słuchanie audiodeskrypcji w ramach projektu „Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Zapytanie ofertowe (PDF) (ODT)

Opis przedmiotu zamówienia (PDF) (ODT)

Formularz ofertowy (PDF) (ODT)

RODO (PDF) (ODT)

Zmiana zapytania ofertowego (PDF) (ODT)

Nowy opis przedmiotu zamówienia (PDF) (ODT)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) (ODT)

————————————————————————————

Data publikacji: 02.12.2022

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej macierzowej zasilanej dwukanałowym wzmacniaczem z przesunięciem fazy między kanałami na dużej scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku” i przeszkolenie pracownika z jej użytkowania w ramach projektu „Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Zapytanie ofertowe (PDF) (ODT)

Opis przedmiotu zamówienia (PDF) (ODT)

Formularz ofertowy (PDF) (ODT)

RODO (PDF) (ODT)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) (ODT)

————————————————————————————

Data publikacji: 26.10.2022

Stworzenie i praca zespołu konsultacyjnego do projektu „Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” w ramach projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe (PDF) (ODT)

Opis przedmiotu zamówienia (PDF) (ODT)

Formularz ofertowy (PDF) (ODT)

RODO (PDF) (ODT)

Projekt umowy (PDF) (ODT)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) (ODT)

————————————————————————————

Opublikował(a): Leszek Skierski

Ostatnia zmiana: