Podlegające Ustawie

O G Ł O S Z E N I E
(07.11.2023)

Usługa utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku – Nowy Rynek 11


O G Ł O S Z E N I E
(08.08.2023)

Dostawa i montaż plotera frezującego do pracowni stolarsko – malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-308774b3-35cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1

O G Ł O S Z E N I E
(08.11.2022)

„Usługa utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku Nowy Rynek 11


O G Ł O S Z E N I E

Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni stolarsko – malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku

Opublikował(a): Leszek Skierski

Ostatnia zmiana: