Status prawny

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),
  2. zarządzenia nr 27/74 Prezydenta Miasta Płocka i Naczelnika Powiatu z dnia 30 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego,
  3. statutu Teatru Dramatycznego w Płocku.

Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Siedzibą Teatru jest miasto Płock, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Opublikował(a): Leszek Skierski

Ostatnia zmiana: