Zakończone

Plan zamówień publicznych na 2022 rok


Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Teatru Dramatycznego w Płocku

Plik PDF

Informacje o wyborze oferty


O G Ł O S Z E N I E

Usługa utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku – Nowy Rynek 11

1: SWZ (PDF) (DOCX)

2: Opis przedmiotu zamówienia (PDF) (DOCX)

3: Projektowane postanowienia umowy (PDF) (DOCX)

4: Załącznik nr 1 do umowy (PDF)

5: Dokument podglądu opublikowanego ogłoszenia (PDF)

Zapytania do postępowania przetargowego na usługę utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku – Nowy Rynek 11

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacji zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


O G Ł O S Z E N I E

(28.10.2021)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: „Budowa budynku wytwarzania scenografii wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodną, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiórką budynku magazynowego, studni, wodociągu i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1199/1 w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock” oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Identyfikator postępowania – miniportal (DOCX)

PFU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (ZIP)

Projekt budowlany (ZIP)

Projektowane postanowienia umowy (ZIP)

SWZ SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (DOCX)

Z a p y t a n i a  i  o d p o w i e d z i  d o   o g ł o s z e n i a

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (PDF)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacji zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


O G Ł O S Z E N I E

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: „Budowa budynku wytwarzania scenografii wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodną, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiórką budynku magazynowego, studni, wodociągu i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1199/1 w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock” oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Identyfikator postępowania – miniportal (PDF)

PFU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (ZIP)

Projekt budowlany (ZIP)

Projektowane postanowienia umowy (ZIP)

SWZ SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (ZIP)

Zapytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (PDF)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składania oferty na najem lokalu użytkowego
znajdującego się na parterze budynku TEATRU

Zaproszenie do skłądania ofert

Wybór oferty na wynajem lokalu


Informacja o wyborze
oferty na najem lokalu użytkowego

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty 


„Kompleksowa usługa sprzątania: budynku teatru, parkingu i ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, odśnieżania dachu i mycia szyb w konstrukcji stalowej, mieszkań hotelowych oraz czyszczenie i dezynfekcja wykładzin i foteli w małej i dużej sali widowiskowej”

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


„Kompleksowa usługa sprzątania: budynku teatru, parkingu i ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, odśnieżania dachu, mycia szyb w konstrukcji stalowej, mieszkań hotelowych oraz czyszczenie i dezynfekcja wykładzin i foteli w małej i dużej sali widowiskowej”

Pliki do pobrania: 

Informacja o przetargu 

Ogłoszenie kompleksowej usługi sprzątania Zawiadomienie odnośnie wykonania 5- letniego przeglądu stanu technicznego
budynku Teatru

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert 


ZAPROSZENIE
Do składania ofert cenowych na wykonanie 5- letniego przeglądu stanu
technicznego budynku Teatru Dramatycznego

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert 


 ZAPROSZENIE
Do składania ofert cenowych na wykonanie:
Kontroli okresowej stanu technicznego ( przegląd 5 – letni ) instalacji elektrycznych i odgromowych.

Pliki do pobrania: 

Zaproszenie do składania ofert 


Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku
Numer ogłoszenia: 143284 – 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o przetargu zakup energii

Specyfikacja Istotnych Waruknów Zamówienia na energię elektryczną – 01.07.2012 r – 30.06.2013r.

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku”. 

Opublikował(a): Leszek Skierski

Ostatnia zmiana: